Register     Login    

दीपोत्सव


उत्साह ऊर्जा उत्सव

मांगल्य आणि वैभव

उन्नति उद्धार गौरव

सौन्दर्य तेज सौष्ठव

शांत संयत मार्दव

भावनांचा गुंजारव

नेत्रदीपक, अद्भुत भाव

वार्षिक, तरी अभिनव

एवंगुणविशिष्ठ अनुभव

एकमेव, दीपोत्सव !

******************

प्रारंभी मंगलाचरण

करु श्रीगणेशस्तवन

आणि श्रीसद्गुरुआराधन

मग कुलदेवतावंदन

पश्चात् ईष्टदैवतनमन

पूर्वजपुण्यस्मरण करुन,

आरंभू दिवाळसण !

सर्वां स्फुरण प्रोत्साहन

रंगावलि कंदिलतोरण

सुगंधित पखरण

पुष्पमाला पूजार्चन

दीपमाला विभुतिचर्चन

ईष्टमित्रां आमंत्रण

परस्परां नम्राभिवादन

आप्त स्नेही संमेलन

वरिष्ठ अभीष्टचिंतन

मंगल शुभाशीर्वचन

मधुर स्वाद भोजन

संगीत मंजुळ गायन

वादन नर्तन जनरंजन

बहुरंगी प्रकाशयोजन

हर्षोल्हासित बहु जन

सर्वप्रिय, दिवाळसण !

--SATISH WAGHMARE

  • 0
  • Posted By : Admin

Login to Comment